سوالات متداول

راحت باشید و از ما سوال کنید

سؤالات متداول پرسیده شده

شرکت رنگسازی پرستوکمان با همکاری کادر مهندسین مجرب خود ،توانسته است از بین تمامی مادر رنگ های برتر تولید شده دنیا، مادر رنگ های خود را انتخاب و با کیفیت خوب تولید نماید به طوری که با ارائه صد و بیست مادر رنگ طراحی شده توانسته است تمامی رنگ های تعمیراتی مدلی موجود در بازار ایران و خودرو های وارداتی را تامین نماید.

  • کیفیت
  • اعتماد
  • ایمنی
  • دقت

سوالات عمومی

سوالات متداول

Entire Production Line Installation

We can assist you in the modernization of your facility, the installation and repair of your equipment, and general and preventive plant maintenance.

Small & Large Component Fabrication

Our technicians are fully trained in the many fields of industrial installation, maintenance, and repair. Our technicians are available 24 hours a day, 7 days a week to assist you.

Hard Facing & Corrosion Resistant Overlay

Because no plant can afford an inefficient operation or unplanned downtime, XTRA Industrial Technologies’ Mechanical Services Group in united states.

Small & Large Component Fabrication

Our technicians are fully trained in the many fields of industrial installation, maintenance, and repair. Our technicians are available 24 hours a day, 7 days a week to assist you.

Pipe fitting Complete Piping Systems

XTRA Industrial Technologies has been our go-to resource for equipment installation and emergency repair services for years, The best company in the World.

سوالات تخصصی

سوالات متداول

Entire Production Line Installation

We can assist you in the modernization of your facility, the installation and repair of your equipment, and general and preventive plant maintenance.

Small & Large Component Fabrication

Our technicians are fully trained in the many fields of industrial installation, maintenance, and repair. Our technicians are available 24 hours a day, 7 days a week to assist you.

Hard Facing & Corrosion Resistant Overlay

Because no plant can afford an inefficient operation or unplanned downtime, XTRA Industrial Technologies’ Mechanical Services Group in united states.

Small & Large Component Fabrication

Our technicians are fully trained in the many fields of industrial installation, maintenance, and repair. Our technicians are available 24 hours a day, 7 days a week to assist you.

Pipe fitting Complete Piping Systems

XTRA Industrial Technologies has been our go-to resource for equipment installation and emergency repair services for years, The best company in the World.

ازما بپرسید

فرم زیر را پر کنید .